Wijzigingen VCA – SOG opleidingen en examens per 1 januari 2018

2 december 2017
Wijzigingen VCA – SOG opleidingen en examens per 1 januari 2018
VCA Examens

Deze week is het handboek VCA Infra voor 2018 vastgesteld, hierin staan alle regels en voorwaarden vermeld waaraan wij als examencentrum moeten voldoen. De belangrijkste wijzigingen voor 2018 zijn:

  • De aanmeldtermijn voor examens gaat van 24 uur naar 48 uur. Dit betekent dat alle examens tenminste 48 uur van te voren   door ons moeten worden aangevraagd bij VCA Infra.
  • Het kopie ID is vanaf 2018 niet langer verplicht, wij zullen dit nog steeds blijven vragen om de juiste gegevens op het   diploma te krijgen, maar als kandidaten echt bezwaar maken tegen het inleveren zullen wij ze niet meer verplichten.
Overig nieuws VCA
  • Aanpassing van proefexamens: In de proefexamens is nu ReadSpeaker opgenomen. Kandidaten die een voorleesexamen   gaan maken, kunnen van tevoren oefenen met het selecteren en afspelen van tekst. Daarnaast zijn er een paar vragen   tekstueel aangepast.
  • Nieuwe standaardtaal: vanaf 1 januari wordt Grieks toegevoegd als standaardtaal. Het examen komt ook beschikbaar als        voorleesvariant.
Onafhankelijke examinering SOG

VCA Infra heeft een uitvoeringsplan onafhankelijke examinering vastgesteld, de belangrijkste punten uit dit plan zijn:

  • 1 juni 2018: alleen theorie-examens zijn uitsluitend beschikbaar als CBT, papieren examens zijn niet meer mogelijk.
  • 1 juni 2018: voor de kwalificaties Vorkheftruck en Onafhankelijke Adembescherming mag de docent niet tevens examinator    zijn, dit geldt zowel voor het theorie als praktijkexamen. Dit mag wel een andere persoon van een opleider zijn.
  • 1 september 2018: evaluatie van de bovenstaande trajecten.
  • 1 oktober 2018: Op basis van de verkregen inzichten van 2018 komen tot een uitvoerbaar voorstel voor onafhankelijke              examinering in 2019.

De doelstelling van VCA Infra is om in 2019 voor alle kwalificaties bij de praktijkexamens tenminste in persoon een scheiding te hebben gerealiseerd tussen docent en examinator voor alle SOG kwalificaties en waar mogelijk om een scheiding aan te brengen tussen opleidingsorganisaties. Het voornemen is om dit in ieder geval vanaf 1 januari 2019 te doen ten aanzien van de CBT theorie examens.

 

Deel dit