BRL 100 – Bedrijfscertificering F-Gassen

Als installateur wordt u door wetgeving geconfronteerd met eisen met betrekking tot de bedrijfscertificering F-gassen. Als installateur is het wettelijk verplicht om aan de eisen te voldoen als u werkzaamheden verricht voor opdrachtgevers. De eisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering zowel op het gebied van beleid, als operationeel.

Onderwerpen welke voor de BRL100 geregeld moeten zijn:

 • Beheer wet- en regelgeving
 • Overzicht van de bedrijfsactiviteiten
 • Overzicht van het gecertificeerd personeel
 • Beleidsverklaring en directie beoordeling bij meer dan drie medewerkers
 • Klachten registratie en afhandeling van klachten
 • Werk procedures en de controle / bewaking hiervan
 • Instructie gebruiker van de installatie
 • Onderaanneming
 • Keuring en kalibratie van de gereedschappen

De onderneming moet beschikken over een bedrijfsvoeringssysteem dat ten minste de volgende onderdelen met betrekking tot het toepassingsgebied van deze BRL bevat:

 • Beleidsverklaring: beleid van de onderneming waaruit in ieder geval blijkt dat er een commitment is tot continue verbetering, voorkoming van emissies van f-gassen en naleving van wet- en regelgeving op het gebied van f-gassen. Het beleid is aantoonbaar gecommuniceerd met en bekend bij alle medewerkers van de onderneming.
 • Directiebeoordeling: jaarlijkse beoordeling door de directie van de procedures en werkinstructies. Het uitvoeren van een directiebeoordeling is niet verplicht voor ondernemingen met drie werknemers of minder, die beschikken over een certificaat f-gassen voor personen en in het jaar waarop de directiebeoordeling betrekking heeft handelingen hebben verricht waarvoor dat certificaat verplicht is.
 • Beheer wet- en regelgeving
 • Klachtenprocedure

Wat kan adviesbureau KAP voor u betekenen:

 • Opstellen van beleidsverklaring
 • Opstellen van directiebeoordeling
 • Opstellen procedures voor periodieke evaluatie van de naleving wet- en regelgeving op het gebied van F-Gassen.
 • Opstellen instructie gebruiker van de installatie
 • Opstellen overzicht van het gecertificeerd personeel
 • Opstellen werk procedure en de controle / bewaking hiervan

Heeft u vragen over de BRL 100 of wilt u met ons eens een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden waarop wij u kunnen ondersteunen bij de BRL 100? Neem geheel vrijblijvend met ons contact op.

Deel dit