Werkplekinspecties

Adviesbureau KAP b.v. is gespecialiseerd in het ondersteunen en adviseren bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid, het bewaken van de veiligheid, het signaleren van verbeterpunten en het aandragen van oplossingen.

Als werkgever bent u verplicht om zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden, daarom is en passend veiligheidsbeleid binnen de organisatie essentieel. Toezicht houden op veilig werken is een belangrijk voorschrift uit de Arbowet en is daarom ook in Arbozorgsystemen opgenomen.

Een bewezen instrument om incidenten te voorkomen is het uitvoeren van werkplekinspecties. Werkplekinspectie kunnen pro-actief en preventief een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van uw arbo- en veiligheidsbeleid binnen uw organisatie. Bij het uitvoeren van de werkplekinspecties wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van uw organisatie, de werkprocessen, fysieke omstandigheden en inrichtingsfactoren en de daaraan gekoppelde risico’s.

Onze adviseur voert de werkplekinspectie uit, als onafhankelijke derde. Dit doen wij objectief, deskundig en volgens een vaste systematiek. Na afloop van de inspectie lichten wij de uitkomsten persoonlijk toe en volgt een schriftelijke rapportage met foto’s. U ontvangt dan ook een passend advies en eventuele verbetermaatregelen om de veiligheid op de werkplek te verbeteren.

Tijdens een werkplekinspectie als Adviesbureau KAP b.v. besteden we aandacht aan:

  • Werkplek
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Orde en netheid
  • Gedrag en veiligheid
  • Preventiemiddelen
  • Arbeidsmiddelen
  • Gevaarlijke stoffen

Heeft u vragen over werkplekinspecties of wilt u met ons een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden waarop wij u kunnen ondersteunen bij een werkplekinspectie? Neem geheel vrijblijvend met ons contact op.

Deel dit