VCA Petro-chemie

VCA Petrochemie wordt over het algemeen gebruikt voor het certificeren van aannemers werkzaam voor opdrachtgevers in de sectoren chemie en petrochemie met 35 of meer operationele medewerkers welke als hoofdaannemer werkzaamheden uitvoeren.

Bij Adviesbureau KAP b.v. bent u verzekerd van een praktisch en op uw organisatie aangepast VCA-systeem waarbij wij u de garantie geven dat uw VCA-systeem wordt gecertificeerd voor een vooraf vastgesteld bedrag en binnen een vooraf afgesproken termijn.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:
• Opstellen van het VCA systeem (op papier of web-based)
• Praktisch implementeren van VCA systeem
• Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
• Voorbereiden van certificatie audits
• Onderhouden van uw VCA systeem
• Etc.

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer bieden om het gebied van VCA certificering:
• Verzorgen van alle opleidingen in relatie tot VCA
• Uitvoeren van interne audits op uw VCA systeem
• Risico- inventarisaties en -evaluaties inclusief plan van aanpak
• Inzet van VGM-coördinatoren op interim of project basis
• Uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits
• Updaten van u bestaande VCA systeem
• Uw VCA systeem omzetten in een web-based systeem
• En oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot VCA certificering.

Deel dit