VCO

VGM Checklist Opdrachtgevers

De VCO (VGM Checklist Opdrachtgevers) is een uniforme, op de VCA afgestemde, structuur die een optimale wisselwerking tussen VCA-gecertificeerde aannemers en opdrachtgevers mogelijk maakt.

VCO stelt eisen en schept voorwaarden waaraan de opdrachtgever dient te voldoen om zijn veiligheids-beheersysteem af te stemmen op VCA-gecertificeerde aannemers.

De VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovolle werkzaamheden laten uitvoeren door VCA-gecertificeerde aannemers
• op eigen vaste locatie (fabrieksterrein, bouwplaats) met eigen regels en toezicht;
• op tijdelijke of wisselende locaties.

VCO is bedoeld om te worden toegepast door opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te laten komen.

Bij Adviesbureau KAP b.v. bent u verzekerd van een praktisch en op uw organisatie aangepast VCO-systeem waarbij wij u de garantie geven dat uw VCO-systeem wordt geïmplementeerd voor een vooraf vastgesteld bedrag en binnen een vooraf afgesproken termijn.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:
• Opstellen van het VCO systeem (op papier of web-based)
• Praktisch implementeren van VCO systeem
• Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
• Voorbereiden van certificatie audits
• Onderhouden van uw VCO systeem
• Etc.

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer bieden om het gebied van VCO certificering:
• Verzorgen van alle opleidingen in relatie tot VCO
• Uitvoeren van interne audits op uw VCO systeem
• Risico- inventarisaties en -evaluaties inclusief plan van aanpak
• Inzet van VGM-coördinatoren op interim of project basis
• Updaten van u bestaande VCO systeem
• Uw VCO systeem omzetten in een web-based systeem
• En oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot VCO certificering.

Deel dit