Veiligheidsladder

Natuurlijk vindt u veilig werken belangrijk. Opdrachtgevers eisen vaak dat u een veiligheidscertificering heeft als bedrijf. Dit kan met de VCA of ISO 45001 norm. De veiligheidsladder is ook een systeem waarvoor u kunt certificeren.

De Veiligheidsladder is een relatief nieuwe norm in Nederland, ontwikkeld door ProRail en beheerd wordt door het NEN. Zoals de naam al zegt heeft deze norm de opzet van een ladder. Er zijn vijf treden, hoe beter u presteert op veiligheid hoe hoger u op de ladder kunt komen.

Met een self assessment bepaald u op welke trede uw bedrijf zich nu bevindt.  Veel bedrijven beginnen met certificering op niveau 3, vaak in combinatie met VCA certificering.

De veiligheidsladder is ontwikkeld door Prorail maar ook andere opdrachtgevers nemen de veiligheidsladder over zoals Tennet en Rijkswaterstaat. Vaak wordt een minimaal niveau op de veiligheidsladder vereist om voor deze opdrachtgever te mogen werken.

Ieder jaar wordt voor uw bedrijf gemeten of u nog op dezelfde trede van de Veiligheidsladder staat, of misschien een trede bent gezakt of gestegen. Dit wordt gedaan door een certificerende instelling. Tijdens de audit wordt gekeken naar:

 1. Leiderschap en betrokkenheid: leeft veiligheid bij de directie en is de directie een goed voorbeeld?
 2. Beleid en strategie: er moet een opgestelde beleidsverklaring aanwezig zijn, maar ook wordt gekeken naar de effectiviteit van het beleid.
 3. Organisatie en opdrachtnemers: hoe worden leveranciers geselecteerd en hoe wordt beoordeeld op het uitvoeren van gewenst (veilig) gedrag?
 4. Werkplek en procedures: denk aan vergunningen, Taak Risico Analyses of werkplekinspecties.
 5. Afwijkingen en communicatie: worden ongevallen gemeld? Hoe gaat men om met onveilige situaties?
 6. Audits en statistieken: denk aan gedrag audits. Wordt er ook gebruik gemaakt van kennis in de branche?

Bij Adviesbureau KAP b.v. bent u verzekerd van een praktisch aanpak en snel resultaat. Wij kunnen u ondersteunen bij het:

 • Praktisch implementeren van de veiligheidsladder
 • Ondersteuning bij de self assesment
 • Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
 • Voorbereiden van de certificatie audits
 • Onderhouden van uw systeem voor beheersing van de veiligheidsladder
 • Uitvoeren van interne audits
 • Oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot de veiligheidsladder

Deel dit