Advies

Advies in heldere bewoordingen

De wetgever en opdrachtgevers stellen steeds meer eisen op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe technieken en machines maken het bovendien nodig uw medewerkers op te leiden of bij te scholen.

  • Aan welke eisen moet u het eerst voldoen?
  • Op welke termijn en hoeveel gaat dat kosten?

Adviesbureau KAP kan u helpen de juiste keuzes te maken en begeleiden bij het realiseren daarvan. Onze adviseurs bepalen samen met u de prioriteiten en zorgen voor een succesvolle implementatie binnen uw bedrijf.

Projectmatige aanpak

Adviesbureau KAP hanteert een projectmatige aanpak. Hierbij gaat het niet alleen om het geven van adviezen maar begeleidt en ondersteunt Adviesbureau KAP de realisatie van uw doelstellingen. Het is zelfs mogelijk complete trajecten volledig door Adviesbureau KAP uit te laten voeren of te beheren. Hierdoor is de organisatorische belasting van uw organisatie bij het bereiken van uw doelstellingen minimaal.

Deel dit