Disclaimer

Gebruik van de site van Adviesbureau KAP b.v. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Adviesbureau KAP b.v. uitdrukkelijk afgewezen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.

Adviesbureau KAP b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.

Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Adviesbureau KAP b.v..

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Adviesbureau KAP b.v. zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Adviesbureau KAP b.v. geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Deel dit