NEN 4400

De NEN 4400 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Het doel van het NEN 4400 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

Een (uitzend)onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400 onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie.

NEN 4400-1

De NEN 4400-1 stelt eisen aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk welke gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

NEN 4400-2

De NEN 4400-2 stelt eisen aan in het buitenland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk welke gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Deel dit