Bedrijfsnoodplan

Adviesbureau KAP b.v. is al sinds begin jaren ‘90 specialist op het gebied bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen en bedrijfshulpverleningsplannen.

Goed voorbereidt zijn op incidenten en calamiteiten begint bij een zorgvuldig opgesteld bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan. Hierin wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van uw organisatie, de werkprocessen, fysieke omstandigheden en inrichtingsfactoren en de daaraan gekoppelde risico’s.

Omdat organisaties qua grootte en risico’s verschillen, zijn er ook verschillende onderdelen in bedrijfsnoodplannen of BHV-plannen:

 • Ontruimingsplan: deze is verplicht voor bedrijven en instellingen waar een brandmeld-en/of ontruimingsinstallatie (BMI) aanwezig of verplicht is.
 • Bedrijfshulpverleningsplan: beschrijving van de opzet en instandhouding van de BHV-organisatie. Bij aanwezigheid van een BMI of op verzoek wordt dit aangevuld met een ontruimingsplan.
 • Bedrijfsnoodplan: compleet managementplan voor bedrijven voor het beheersen van incidenten en calamiteiten. Het ontruimingsplan en BHV-plan is hiervan een onderdeel.

Het ontruimingsplan bevat naast de gebouw- en installatiebeschrijving ook beschrijvingen van de verschillende taken binnen de organisatie. Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet:

 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Beperken en bestrijden van brand en beperken van de gevolgen van incidenten en calamiteiten;
 • Alarmeren en ontruimen van het gebouw.

Het bedrijfsnoodplan gaat vooral in op de managementstructuur en alle onderliggende procedures ten behoeve van het opzetten, in stand houden en verbeteren van de BHV-organisatie. Hierin is ook een plan voor onderhoud van veiligheidsmiddelen en -materialen opgenomen.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:

 • Het opzetten en implementeren van bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen en BHV-plannen.
 • Het uitwerken van ontruimingstekeningen
 • Het opzetten van de bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Het opleiden van uw bedrijfshulpverleners
 • Het uitwerken van maatgevende scenario’s binnen uw bedrijfsnoodplan
 • Het ontwikkelen van oefenscenario’s
 • Het organiseren van oefeningen inclusief evaluatie van de oefening
 • Aanpassen van bedrijfsnoodplannen en implementeren van verbetermaatregelen naar aanleiding van oefeningen en evaluatie

Heeft u vragen over bedrijfsnoodplannen of wilt u met ons een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden waarop wij u kunnen ondersteunen bij een bedrijfsnoodplan? Neem geheel vrijblijvend met ons contact op.

Deel dit