ISO 3834

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer beiden om het gebied van ISO 3834 managementsysteem:

Met een ISO 3834 certificaat kunt u aan de eis van opdrachtgevers voldoen  dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen voor smeltlassen zoals beschreven in de ISO 3834 norm.

ISO 3834 beschrijft de kwaliteitseisen voor lasprocessen. In de norm komen onder andere volgende punten aan de orde: de taken van de lascoördinator, het bepalen van de juiste lasmethoden, laskwalificaties, voorbereiding, productie, coördinatie, materieel, traceerbaarheid, procesbewaking, keuring en controle van het lasproces.

Het kwaliteitssysteem voor lassen zorgt ervoor dat u risico’s in het lasproces goed en aantoonbaar kunt beheersen.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:

  • Opstellen van het ISO 3834 kwaliteitssysteem (op papier of web-based)
  • Praktisch implementeren van het ISO 3834 kwaliteitssysteem
  • Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses t.b.v. certificering van het ISO 3834 kwaliteitssysteem
  • Voorbereiden van certificatie audits voor de ISO 3834
  • Onderhouden van uw ISO 3834 kwaliteitssysteem
  • Uitvoeren van interne audits voor uw ISO 3834 kwaliteitssysteem
  • Uitvoeren van ISO 3834 training van uw medewerkers
  • Uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits

Heeft u vragen over de ISO 3834 of wilt u met ons eens een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden waarop wij u kunnen ondersteunen bij de ISO 3834? Neem geheel vrijblijvend met ons contact op.

 

Deel dit