ISO 9001

Vragen uw afnemers steeds vaker om een ISO 9001 certificaat of ziet u de mogelijkheden om uw organisatie te verbeteren door een kwaliteitsmanagementsysteem?

Adviesbureau KAP b.v. is al sinds begin jaren ‘90 specialist op het gebied van het opzetten, implementeren en onderhouden van praktische kwaliteitsmanagementsystemen binnen een groot aantal bedrijven.

Bij Adviesbureau KAP b.v. bent u verzekerd van een praktisch en op uw organisatie aangepast kwaliteitsmanagementsysteem waarbij wij u de garantie geven dat uw kwaliteitsmanagementsysteem wordt gecertificeerd voor een vooraf vastgesteld bedrag en binnen een vooraf afgesproken termijn.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:
• Opstellen van kwaliteitsmanagementsystemen (op papier of web-based)
• Praktisch implementeren van kwaliteitsmanagementsysteem
• Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
• Voorbereiden van certificatie audits
• Onderhouden van uw kwaliteitsmanagementsysteem
• Etc.

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer bieden om het gebied van ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen:
• Uitvoeren van interne audits voor uw kwaliteitsmanagementsysteem
• Uitvoeren van audits bij u leveranciers / subcontractors
• Inzet van kwaliteit coördinatoren of kwaliteitsmanagers op interim of project basis
• Uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits
• Updaten van u bestaande kwaliteitsmanagementsysteem
• Uw kwaliteitsmanagementsysteem omzetten in een web-based systeem
• En oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot ISO 9001.

Deel dit