VCU

VGM Checklist Uitzendorganisaties en detacheringsbureaus

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Uitzendorganisaties en detacheringsbureaus, ofwel VCU, wordt steeds vaker door opdrachtgevers en bedrijven die gebruik maken van uitzendbureau en detacheringsbureaus geëist.

VCU wordt gebruikt voor het certificeren van uitzendorganisatie en detacheringsbureaus werkzaam voor opdrachtgevers welke dienen te voldoen aan de VGM Checklist Aannemers.

Adviesbureau KAP is al sinds de begin jaren specialist op het gebied van het opzetten, implementeren en onderhouden van praktische VCU systemen.

Bij Adviesbureau KAP bent u verzekerd van een praktisch en op uw organisatie aangepast VCU-systeem waarbij wij u de garantie geven dat uw VCU systeem wordt gecertificeerd voor een vooraf vastgesteld bedrag en binnen een vooraf afgesproken termijn.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:
•Opstellen van het VCU systeem (op papier of web-based)
•Praktisch implementeren van VCU systeem
•Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
•Voorbereiden van certificatie audits
•Onderhouden van uw VCU systeem
•Etc.

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer bieden om het gebied van VCU certificering:
•Begeleiding van de certificering conform NEN 4400-1
•Verzorgen van alle opleidingen in relatie tot VCU
•Uitvoeren van interne audits op uw VCU systeem
•Risico- inventarisaties en -evaluaties inclusief plan van aanpak
•Inzet van VGM-coördinatoren op interim of project basis
•Uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits
•Updaten van u bestaande VCU systeem
•Uw VCU systeem omzetten in een web-based systeem
•En oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot VCU certificering.

Deel dit