ISO 14001

Vragen uw afnemers steeds vaker om een ISO 14001 certificaat of heeft u binnen uw bedrijf behoefte aan een gecertificeerde milieu managementsysteem.

Adviesbureau KAP b.v. is al sinds begin jaren ‘90 specialist op het gebied van het opzetten, implementeren en onderhouden van praktische milieu managementsystemen binnen een groot aantal bedrijven.

Bij Adviesbureau KAP b.v. bent u verzekerd van een praktisch en op uw organisatie aangepast milieu-managementsysteem waarbij wij u de garantie geven dat uw milieu-managementsysteem wordt gecertificeerd voor een vooraf vastgesteld bedrag en binnen een vooraf afgesproken termijn.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:
• Opstellen van milieu-managementsystemen (op papier of web-based)
• Praktisch implementeren van milieu-managementsysteem
• Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
• Voorbereiden van certificatie audits
• Onderhouden van uw milieu-managementsysteem
• Etc.

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer bieden om het gebied van ISO 14001 milieu-managementsystemen:
• Uitvoeren van interne audits voor uw milieu-managementsysteem
• Uitvoeren van audits bij u leveranciers / subcontractors
• Inzet van milieu-coördinatoren of milieu-managers op interim of project basis
• Uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits
• Updaten van u bestaande milieu-managementsysteem
• Uw milieu-managementsysteem omzetten in een web-based systeem
• En oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot ISO 14001.

Deel dit