Risico- inventarisatie & evaluatie.

Heeft uw bedrijf een (actuele) risico- inventarisatie en –evaluatie?
In de dagelijkse praktijk komen we het nog maar al te vaak tegen. Een bedrijf zonder risico-inventarisatie en –evaluatie of er is wel een risico-inventarisatie en –evaluatie maar deze is verre van actueel.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 855f1e15-e880-4281-8910-8720f6c710b7.jpg

Waarom een RI&E?

 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • De RI&E biedt inzicht in de risico’s van uw organisatie en medewerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.
 • Het uitvoeren van een RI&E leidt tot een praktisch Plan van aanpak.
 • De RI&E draagt bij aan het verlagen van verzuim en het aantal ongevallen en aan het verhogen van de productiviteit en is in die zin een kostenbesparing.
 • Het is een geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW en de mogelijke aansprakelijkheidsrisico’s

Voorkom problemen bij een I-SZW controle en VCA audits

De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een, voor werkgevers, wettelijke verplicht instrument om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Ook vanuit de diverse certificeringen zoals VCA en ISO 45001 wordt er gevraagd om een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie.

Heeft u geen RI&E, of heeft u de documentatie rond de RI&E niet op orde, dan riskeert u een boete bij een controle van Inspectie SZW. De Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of bedrijven zich aan de Arbo-wetgeving houden. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal werknemers, met een maximum van € 3.000. Naast het betalen van deze boete bent u uiteraard ook verplicht alsnog te voldoen aan de wettelijke eis om een RI&E en Plan van aanpak te hebben.

Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of er risico’s zijn in relatie tot veiligheid en gezondheid. De omvang van deze risico’s moet bepaald worden in de risico-evaluatie en er moet een plan van aanpak zijn om waar nodig de risico’s voor de veiligheid en gezondheid weg te nemen of om deze op een acceptabel niveau te krijgen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is cbf95995-af96-40f7-b893-5b52d2831888.jpg

VERPLICHT NUMMER OF LEVERT HET ECHT IETS OP?

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. In de praktijk blijken echter veel bedrijven vaak helemaal nog geen RI&E te hebben of is deze niet volledig en actueel. Natuurlijk mag u als werkgever de RI&E zelf uitvoeren maar u mag de RI&E ook laten uitvoeren door een deskundige. Adviesbureau KAP kan u vanzelfsprekend ondersteunen en ontzorgen bij het uitvoeren en actueel houden van uw RI&E en plan van aanpak.  

Voert u de RI&E zelf uit en maakt u geen gebruik van een goed gekeurd instrument of heeft u meer dan 25 werknemers, dan moet de RI&E getoetst worden. Het Plan van aanpak is daarbij een verplicht onderdeel van de RI&E. 

Hoe werkt de RI&E?
De RI&E is een zoektocht naar punten in relatie tot veiligheid en gezondheid waar u mogelijk niet voldoet aan wet- en regelgeving of punten waar arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden. En met verbeteren ben je nooit klaar. Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw Plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines, een nieuw gebouw of een reorganisatie) moet er ook een nieuwe RI&E komen. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is b46a4ca8-8222-4a4c-9411-892857838f60.jpg

Aan de slag met de RI&E

Stap 1: Inventarisatie

Welke risico’s spelen er in uw organisatie? Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.

Stap 2: Evaluatie

Als u alle risico’s op een rij heeft gezet, maakt u een evaluatie. Hoe groot is het risico? Daarbij sorteert u de risico’s: de belangrijkste bovenaan.

Stap 3: Plan van aanpak

Bij een Risico-inventarisatie en -evaluatie hoort een Plan van aanpak. Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat, en wanneer? In een Plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s op te lossen.

Stap 4: Toetsing

Heeft u meer dan 25 werknemers in dienst of heeft u gebruik gemaakt van een niet erkend RI&E instrument? Dan moet u uw RI&E laten toetsen.  

Stap 5: Aan de slag!

Met alleen het uitvoeren en laten toetsen van de RI&E heeft u nog niets veranderd aan de veiligheid en gezondheid in uw bedrijf. In het Plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. Tijd om aan de slag te gaan dus. 
Vanzelfsprekend staan onze adviseurs u graag met raad en daad terzijde bij het volledige proces rondom uitvoering, toetsing en opvolging van uw risico-inventarisatie en –evaluatie.

Wettelijke verplichting

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd aanpassen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten goedkeuren. De Inspectie SZW controleert of de RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 8cce520a-4cc3-47ee-8f05-948c7ce9fa2f.jpg

Wat kan Adviesbureau KAP doen voor uw RI&E?

U kunt Adviesbureau KAP inschakelen voor:

 • De gehele uitvoering van de RI&E in uw organisatie.
 • Het opstellen van het Plan van aanpak.
 • Het uitvoeren van de verplichte toets van de RI&E.
 • Aanvullende onderzoeken zoals geluidsmetingen, blootstellingsmetingen gevaarlijke stoffen etc.
 • Periodieke up-date van uw RI&E en plan van aanpak.
 • Advies, ondersteuning en implementatie van acties vanuit uw plan van aanpak.

Heeft u vragen over de RI&E of wilt u met ons eens een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden waarop wij u kunnen ondersteunen bij de RI&E? Neem geheel vrijblijvend met ons contact op.

Deel dit