Ongevalsonderzoek

Direct iemand nodig die u kan helpen met het onderzoeken van een bedrijfsongeval? Bel: 0183 – 405951
Na een bedrijfsongeval is het belangrijk om de oorzaak te vinden met een incidentenanalyse. U heeft daarvoor niet altijd zelf de juiste kennis en ervaring in huis.

Onze professionals (MVK / HVK) zijn zeer ervaren en getraind om deskundig en onbevooroordeeld ongevallen te onderzoeken. Zo kunnen doeltreffende maatregelen worden genomen om herhaling van ongevallen te voorkomen.

Hoe werkt het?

  • U zoekt met ons contact (via ons calamiteitennummer 0183 – 40 59 51).
  • Na een korte telefonische intake kan één van onze onderzoekers direct richting de ongevalslocaties.
  • Formeren van onderzoeksteam: team waarin onze deskundige en mensen vanuit uw organisatie of andere betrokkenen zitting hebben. Coördinatie van het onderzoeksteam ligt over het algemeen bij ons.
  • Wij starten het ongevalsonderzoek op met het verzamelen van informatie. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk na het ongeval de locatie kunnen bezoeken.
  • Vanzelfsprekend zullen er ook diverse interviews met betrokken personen worden gehouden.
  • Vanuit de verzamelde informatie zal het verdere onderzoek worden ingevuld om de directe en indirecte oorzaken en achtergronden van het ongeval te kunnen achterhalen.
  • Vanzelfsprekend maakt het formuleren van maatregelen om dergelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen ook vast onderdeel uit van het onderzoek.
  • Uitwerken van onderzoeksrapportage
  • Bespreking, evaluatie en mogelijke nazorg.

Waarvoor kunt u het onderzoek gebruiken?

•   Om zelf binnen de organisatie lering te trekken uit incidenten/ongevallen
•   Sturing / begeleiding van uw organisatie in geval van onvoldoende ervaring met ongevalsonderzoeken binnen de organisatie
•   (Contra-)expertise in relatie tot bevoegd gezag of verzekeraars
•   (Contra-)expertise in relatie tot aansprakelijkheid

Voordelen?

•   Deskundig en professioneel onderzoek
•   Ervaren mensen uit de praktijk die het onderzoek doen
•   Onafhankelijk

Deel dit