ISO 45001

Vragen uw afnemers steeds vaker om een ISO 45001 certificaat of heeft u binnen uw bedrijf behoefte aan een gecertificeerde Arbo managementsysteem.

Certificatie conform ISO 45001 stelt u in staat het niveau van arbo management binnen uw bedrijf onafhankelijk aantoonbaar te maken. Tevens zal een arbo-managementsysteem conform ISO 45001 aantoonbaar uw marktpositie verbeteren en het eenvoudiger maken overheidsinstanties te overtuigen uw continue beleidsmatige zorg voor arbeidsomstandigheden aan te tonen.

Daarnaast ontstaan er vaak diverse mogelijkheden tot premie kortingen voor bepaalde verzekeringen als gevolg van een gecertificeerd Arbo managementsysteem. Een andere groot voordeel van een gecertificeerd arbo-managementsysteem is als gevolg van een structureel arbobeleid het drastische terugdringen van ziekteverzuim.

Bij Adviesbureau KAP b.v. bent u verzekerd van een praktisch en op uw organisatie aangepast arbo-managementsysteem waarbij wij u de garantie geven dat uw arbo-managementsysteem wordt gecertificeerd voor een vooraf vastgesteld bedrag en binnen een vooraf afgesproken termijn.
Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:
• Opstellen van arbo-managementsystemen (op papier of web-based)
• Praktisch implementeren van arbo-managementsysteem
• Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
• Voorbereiden van certificatie audits
• Onderhouden van uw arbo-managementsysteem
• Etc.

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer bieden om het gebied van ISO 45001 arbo-managementsystemen:
• Uitvoeren van interne audits voor uw arbo-managementsysteem
• Uitvoeren van audits bij u leveranciers / sub-contractors
• Inzet van arbo-coördinatoren of arbo-managers op interim of project basis
• Uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits
• Updaten van u bestaande arbo-managementsysteem
• Uw arbo-managementsysteem omzetten in een web-based systeem
• En oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot ISO 45001.

Deel dit