Strengere handhaving op de risico’s van gevaarlijke stoffen in de RI&E

29 augustus 2022

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat strenger toezien bij bedrijven die de registratie, beoordeling en het werken met gevaarlijke stoffen niet goed hebben geregeld. Bij veel uitgevoerde inspecties door de Arbeidsinspectie blijkt dat veel bedrijven die niet goed geregeld hebben. Vaak ontbreekt in de RI&E een goede weergave van de risico’s en werkwijze ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen.

Indien in de RI&E het werken met gevaarlijke stoffen niet goed is uitgewerkt volgt vrijwel direct een aanzienlijke boete. Doel vanuit de overheid is om zo de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen en dus gezondheidsschade te voorkomen. Voorheen werd er eerst een waarschuwing gegeven waarna de boete pas werd opgelegd bij een her-controle en bleek het nog niet goed geregeld te zijn.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is schadelijk voor de gezondheid van werknemers en kan tot ernstige beroepsziekten leiden. Jaarlijks lopen een groot aantal werknemers een beroepsziekte op of overlijden zelfs als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Alle werkgevers zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Bij het opstellen van een Rl&E worden alle risico’s voor gezondheid en veiligheid geïnventariseerd en wordt de aanpak van die risico’s uitgewerkt. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen is het specifiek verplicht om aandacht te hebben in de Rl&E voor gevaarlijke stoffen.

In de RI&E moeten ten aanzien van gevaarlijke stoffen onder andere worden opgenomen met welke stoffen wordt gewerkt, welke blootstelling is te verwachten en welke maatregelen worden genomen om nadelige effecten van de mogelijke blootstelling te voorkomen.

Voor het opstellen van RI&E in z’n algemeenheid maar zeker ook ten aanzien van gevaarlijke stoffen is vaak specifieke kennis nodig. Adviesbureau KAP kan u deze specialistische kennis bieden en heeft ruime ervaring in het opstellen van risico-inventarisatie en -evaluaties ook specifiek ten aanzien van het werken met gevaarlijke stoffen.

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op of kijk op onze website: https://kap-advies.nl/risico-inventarisatie-evaluatie/

Deel dit