NEN 4400-2

De NEN 4400-2 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in het buitenland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van het NEN 4400-2 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

Een (uitzend)onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-2, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Malafide activiteiten brengen schade toe aan bonafide ondernemingen én aan de samenleving. Omzetderving en niet afgedragen belasting en sociale verzekeringspremies zijn directe gevolgen van oneerlijke concurrentie.

Bij Adviesbureau KAP b.v. bent u verzekerd van een praktisch en op uw organisatie aangepast managementsysteem waarbij wij u de garantie geven dat uw managementsysteem wordt gecertificeerd voor een vooraf vastgesteld bedrag en binnen een vooraf afgesproken termijn.

Wat kan Adviesbureau KAP voor u betekenen:
• Opstellen managementsystemen (op papier of web-based) voor het behalen van het NEN 4400-2
• Praktisch implementeren van het NEN 4400-2 systeem.
• Opstellen van alle noodzakelijke rapportages en analyses
• Voorbereiden van certificatie audits
• Onderhouden van uw NEN 4400-2 systeem.
• Etc.

Wat kan Adviesbureau KAP u nog meer bieden om het gebied van smanagementsystemen:
• Uitvoeren van interne audits
• Uitvoeren van 0-audits ter voorbereiding van certificatie audits
• Up-daten van u bestaande NEN 4400-2 systeem
• Uw NEN-4400-2 systeem omzetten in een web-based systeem
• En oplossingen voor al u andere vragen in relatie tot NEN 4400-2.

Deel dit