Stappenplan VCA bedrijfscertificering

23 april 2019

Stap 1: Bepaal certificeringsniveau
• VCA*: voor bedrijven die als onderaannemer optreden
• VCA**: voor bedrijven die als hoofdaannemer optreden
• VCA Petrochemie: voor bedrijven in de petrochemie
Om te certificeren moet je de vragen in de norm positief kunnen beantwoorden.

Stap 2: Maak actieplan
Om te certificeren moet je weten waar je aan moet voldoen en welke acties je moet nemen. Met het actieplan wordt de volledige implementatie van het VCA systeem uitgewerkt, denk o.a. aan beleid, risico beheersing, opleidingen, materieel en PBM’s.

Stap 3: Opzet VCA handboek
In het VCA handboek worden alle noodzakelijk procedures, instructies en registratiesystemen beschreven nodig voor certificering.

Stap 4: de interne audit
Met de interne audit stel je vast of aan alle eisen vanuit de VCA wordt voldaan.

Stap 5: de certificeringsaudit
Deze wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Als alles netjes en aantoonbaar is geregeld krijg je als bedrijf je VCA certificaat.

Wil jij je bedrijf VCA certificeren?

Wij kunnen u praktisch begeleiden met het stappenplan en het behalen van het VCA certificaat voor uw bedrijf.

Deel dit