NEN 4400-1 en inzet ZZP’ers

19 maart 2019

NEN 4400-1 en inzet ZZP’ers

Binnen de NEN 4400-1 certificering is al enige tijd wat verwarring geweest rondom de inzet van ZZP’ers. De verhoudingen tussen de opdrachtgever, de uitlenende partij en de ZZP’er waar niet altijd duidelijk. Sinds begin dit jaar is daar nu duidelijkheid over. Stichting Normering Arbeid vind duidelijkheid in de contractuele relaties tussen alle betrokken partijen belangrijk.

Kort samengevat zijn dit de eisen waaraan u moet voldoen als u ZZP’ers ter beschikking wilt stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw opdrachtgever:

Er moet met de ZZP’er een door de belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst zijn gesloten.

Aantoonbare zelfstandigheid en financiële relatie van ZZP’er met onderneming

Onderneming moet controleren dat afspraken vanuit de modelovereenkomst worden nageleefd.

Onderneming dient te beschikken over een uittreksel KVK van de ZZP’er te beschikken op het moment van ondertekenen van de modelovereenkomst. Het uittreksel KVK mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Heeft u vragen over SNA / NEN 4400 certificering?
Wilt u uw onderneming SNA / NEN 4400 certificeren?
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit