Gevaarlijke stoffen…….hoezo???

4 april 2019

Over gevaarlijke stoffen bestaat soms nogal wat verwarring en onbegrip. Wat zijn gevaarlijke stoffen en wanneer zijn ze dan gevaarlijk en hoe moeten we dan met gevaarlijke stoffen om gaan? Gevaarlijk kunnen stoffen zijn in het kader van veiligheid, gezondheid, milieu, brand, explosie, transport maar ook bijvoorbeeld in het kader van terrorisme. Is het gevaarlijk zijn van een stof nu een stofeigenschap of wordt het bepaald door de manier waarop mensen er mee om gaan? Verder is er een woud aan regelgeving in relatie tot de omgang met gevaarlijke stoffen: arbo-wet, PGS, ADR, BRZO, Milieuwetgeving etc. etc. Zo maar een paar vragen: is uw RIE actueel? Zijn uw medewerkers geïnstrueerd? Voldoet uw opslag? Heeft uw blootstellingsmetingen nodig? Voldoet uw transport gevaarlijke stoffen aan de eisen?

Voor al deze vragen hebben we binnen Adviesbureau KAP specialisten zoals hoger en middelbaar veiligheidskundige en specialisten op het gebied van gevaarlijke stoffen. Wij helpen u graag.

Deel dit