Sinds 1 juni 2018 zijn schriftelijk examens niet meer beschikbaar

19 juni 2018

Sinds 1 juni 2018 zijn schriftelijk examens niet meer beschikbaar. Alle theorie examens SOG VCA zullen worden afgenomen door middel van een CBT (digitaal) examen.  Adviesbureau Kap heeft 12 laptops aangeschaft zodat wij onze theorie examens gewoon bij de klant kunnen blijven afnemen.Vorige week de eerste VCA SOG CBT examen hoogwerker op de locatie bij de Klant.

Vanaf juni 2018 zal het alleen nog mogelijk zijn theorie-examens af te nemen via CBT (computer based testing). Het schriftelijk examineren komt dan geheel te vervallen. Voor het afnemen van praktijkexamens is er een bijzonder aandachtspunt de onafhankelijke examinering.

Momenteel is het nog mogelijk dat de docent ook als examinator word ingezet. Doel vanuit VCA-SOG is dit te wijzigen en de praktijkexamens onafhankelijk te laten afnemen. Het examen zal dan onafhankelijk van de opleiding worden afgenomen door een externe examinator.

2018 zal worden gebruikt om te onderzoeken hoe dit onafhankelijk examineren kan worden geïmplementeerd. In onderstaand schema is te zien welke stappen worden genomen

Op 1 september wordt een evaluatie uitgevoerd over de behaalde resultanten. Het voorstel over het vervolg van onafhankelijke examinering wordt gepresenteerd op het overleg van 1 oktober. De doelstelling is om in 2019 voor alle kwalificaties bij de praktijkexamens tenminste in persoon een scheiding te hebben gerealiseerd tussen docent en examinator voor alle SOG kwalificaties en war mogelijk om een scheiding aan te brengen tussen opleidingsorganisaties. Het voornemen is om dit in ieder geval vanaf 1 januari 2019 te doen ten aanzien van de CBT theorie examens. De evaluatie, het plan van aanpak en de afspraken met SSVV, als opdrachtgever en eigenaar van het stelsel, zijn daarbij leidend voor de besluitvorming.

De evaluatie gaat is op de volgende aspecten:

  • Kosten
  • Aantal deelnemers
  • Ervaringen examencentra op uitvoerbaarheid
  • Ervaringen opleiders op uitvoerbaarheid
  • Slaginspercentages

Deel dit