Covid-19 Update:Transitie periode van OHSAS 18001 naar ISO 45001 verlengt.

13 oktober 2020

In maart 2018 is NEN-ISO 45001 gepubliceerd. Bedrijven met een OHSAS 18001 certificaat hadden in eerste instantie tot uiterlijk 12 maart 2021 de tijd om over te stappen naar de  NEN-ISO 45001:2018.

Wijziging transitietermijn
Vanwege het coronavirus wordt de transitietermijn met 6 maanden verlengd. De transitietermijn voor de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 eindigt hierdoor op 30 september 2021.

Deel dit